3photo 150a6292e2b

Miljöpolicy Visby Gästhamn!


Denna information grundar sig på utdrag ur hamnordningen för Gotlands kommunala hamnar.
Det är kaptenens ansvar att alla ombord får informationen om Visby Gästhamn!


Ankomstanmälan

Så Här Gör Du:

  • Incheckning, samt betalning sker on-line, senast 30 minuter efter ankomst.
  • Kaptenen ansvarar för att rätt uppgifter lämnas.
  • Sker inte incheckning enligt ovan debiteras en avgift på SEK 300.Ordningsregler
Med fartyg menas i denna text varje föremål som används för transport och som kan flyttas på eller i vatten.

Högsta fart i hamnen är 5 knop.

Gästande fritidsbåtar får ej uppehålla sig i inseglingsleden eller inom hamnbassängernas manöverområden så att nyttosjöfarten hindras.

All förflyttning i yttre och inre hamnen med fartyg, utom vid in- och utlöpande, byte av förtöjningsplats eller vid bunkring, är förbjuden utan tillstånd av hamnmyndigheten. Buller, här avses ljud som överskrider för hamnens miljödom gällande
bullervillkor, såsom hög musik, eller annan verksamhet som kan verka störande på övriga gäster hamnen får inte förekomma någon tid på dygnet.

Konsekvenser av att inte följa ordningsregler:
Den som ansvarar för att ordningsreglerna i hamnen följs är båtägaren eller den som under vistelsen i hamnen ansvarar för båten.

Denna person skall efter att ha tagit del av ovanstående regler vara medveten om att normalförfarandet då ordningsreglerna inte följs är:

1. Tillsägelse
2. Varning
3. Avhysning

Tillsägelse eller Varning dokumenteras i hamnens loggbok. Beslut om avhysning fattas av hamnmyndigheten. Stöd för avhysning finns i hamnordningen paragraf 13.


Har ni frågor eller om ni vill ha hjälp går det alltid bra att kontakta oss.

Telefonnummer:
+46 (0)736-006300


• Visby Gästhamn erbjuder alla ankommande fritidsbåtar en komplett och kvalitativ vistelse i vår hamn. Vi tillgodoser alla behov kunden har vid sitt besök på ett vänligt och professionellt sätt.

• Vi vill mest av allt minimera nyanvändning av material från jordskorpan, vi vill minimera miljöpåverkande utsläpp samt minimera energianvändningen.

• Vår målsättning är att alltid uppfylla Blå Flaggs kriterier samt hjälpa våra kunder att uppfylla målen för personlig Blå Flagg. Vi vill utöver det jobba med utbildning av våra kunder. Inriktning på gäster från öststatsländerna där behovet av upplysning samt information är störst.

• Hela personalstyrkan jobbar aktivt med att sprida information samt hjälpa alla våra gäster till rätta vid sitt besök i Visby. Vi jobbar utöver det parallellt med hamnavdelningen på kommunen för att vi alla i hamnen skall dra åt samma håll.

• Självklart följer vi gällande lagstiftningar samt tillgodoser oss med förändringar och nya regelverk. Visby Gästhamns miljöarbete är en naturlig del av det dagliga arbetet och anses som en tillgång, inte en belastning av hela personalstyrkan.

Bo Gustafsson, Gästhamnsansvarig